Menu:

Plus500

Multi-Level Marketing (MLM)

Multi-Level Marketing (MLM), ook wel bekend als netwerkmarketing, relatiemarketing of teammarketing is een zakenmodel waarbij diensten of producten verkocht worden door middel van een gelaagd systeem van vertegenwoordigers of distributeurs, die ook wel (verkoop-)consultants genoemd worden. Vaak gaat de gelaagde structuur gepaard met vooraf gestelde niveaus of levels, met vooraf gestelde kwantumkortingen. Het level wordt bepaald door de grootte van de gerealiseerde omzet. De omzet van een individuele vertegenwoordiger kan groeien door meer te verkopen aan eindgebruikers, of door meer wederverkopers aan zich te binden. Doordat deze wederverkopers op hun beurt ook weer wederverkopers aan zich kunnen binden ontstaat een gelaagd netwerk. Deze netwerksystemen kunnen in meerdere vormen worden toegepast door een fabrikant of leverancier. Zo zijn er unilevel-, binaire, single-level- en matrixsystemen.

Vrijwel altijd opereren MLM-deelnemers volledig op een freelancebasis, wat inhoudt dat niemand in een arbeidsrechtelijke dienstbetrekking staat tot het moederbedrijf, de fabrikant of leverancier. De deelnemers zijn dus zelfstandige ondernemers en geen werknemers van het bedrijf. De top van de onderneming draagt geen (juridische) verantwoording voor de lagere niveaus.

Zo kan op goedkope wijze een groot distributienetwerk opgebouwd worden waardoor een diepere marktpenetratie ontstaat door de werking van mond-tot-mondreclame. Doordat de distributeurs vaak aan vrienden, kennissen of bekenden verkopen genieten ze meer vertrouwen dan in een gewone winkelsituatie. Een nadeel van deze vorm van verkopen voor het moederbedrijf is dat er minder controle over het verkoopproces kan worden uitgeoefend.

MLM wordt weleens, ten onrechte, beschreven als een priamidespel. Mensen in de top van het bedrijf systeem, kunnen inkomen verwerven, door het werk dat gedaan wordt door de mensen onder hen. Ook bij MLM kunnen de inkomsten exponentieel groeien. Om de hierboven genoemde redenen lijkt MLM uitermate geschikt voor het opbouwen van een passief inkomen.

Veel MLM organisaties vragen om een startbedrag, dat betaalt moet worden bij deelname. Vaak betreft dit ook een voorraad van de producten, die verkocht moeten gaan worden. Veel deelnemers lijkt het niet, ondanks de vooraf beloofde gouden bergen, zelf maar het startbebrdag terug te verdienen. Dit wordt dan vaak, al dan niet terecht, geweten aan de inzet van de betreffende deelnemer. Het opstarten van een traditionele onderneming vereist over het algemeen meer inleg van vermogen dan het starten in een Multi-Level Marketing, al is dat sterk afhankelijk van de branche waarin men zich begeeft. Bijvoorbeeld, een getalenteerd programmeur kan zijn of haar eigen softwareonderneming starten met slechts een inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor +/-50 euro. Ook de inlegtarieven binnen Multi-Level Marketing fluctueren sterk, van minder dan 100 euro tot enkele duizenden euro's. Voor een traditionele onderneming geldt doorgaans dat het break-even point wordt bereikt na zo'n 3-5 jaar, met andere woorden: de eerste 3-5 jaar wordt nog geen winst gemaakt. Bij ondernemen via Multi-Level Marketing kan dit punt sneller bereikt worden; echter, het is mathematisch zeker dat de meeste deelnemers dit punt überhaupt nooit bereiken. Hier staat tegenover dat het faillissement van een traditionele onderneming afhankelijk van de rechtsvorm mogelijk grotere financiële consequenties voor de ondernemer met zich meebrengt.

Kortom wie een netwerk kan en wil opbouwen kan met MLM een passieve cashflow opbouwen. Voor je eventueel in zee gaat met een van de vele MLM-organsisatie, doe je er goed aan voldoende informatie in te winnen. Op internet is voldoende inforamtie te vinden. Wiehet niet lukt zijn netwerk voldoende uit te bouwen verdiend geen passief, maar hooguit een extra inkomen.

Internet Marketing Video Cursus

Of je nu een treinconducteur of loodgieter bent, we hebben allemaal een droom en om deze te verwezenlijken heb je in bijna alle gevallen geld nodig. Met deze Internet marketing cursus kun je met gemak een passief inkomen realiseren. Besef dan heel goed dat je dan het leven leidt van een miljonair.
http://www.affiliate-marketing-thuiswerk.com/

+